Facility management

Správa nemovitostí

Nabízíme komplexní služby v oblasti Facility managementu, Property managementu, celkovou správu nemovitostí a údržby budov. Zajistíme jak technickou správu budovy, údržbu zeleně a úklid, tak údržbu technických zařízení, administrativní a účetní správu a veškeré realitní činnosti. Cílem poskytování těchto služeb je optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií, zajistit komplexní ekonomické a obchodní služby, zastupování klienta vůči třetím osobám atd.

Facility management:

zahrnuje veškeré služby související s bezporuchovým chodem technických zařízení budov a nemovitostí.

  • technická správa – zahrnuje kontrolu a zajištění revizí, oprav a údržby technických zařízení dle platné legislativy atd., včetně garantovaného dojezdu.
  • administrativní správa – zajišťuje celkový provoz budovy, vedení potřebné dokumentace, zajištění provozních řádů, sledování lhůt smluvních vztahů, atd.Správa nemovitostí - Facility management
  • facility infrastrukturální služby – obsahují provozní a doplňkové služby, které zajišťují bezpečnost a plynulý chod budovy, nebo nemovitosti.

Služby se nastavují dle požadovků klienta a potřeb konkrétní budovy.

 

 

 

Property management:

zahrnuje služby spojené s účetnictvím a jinou administrativou budovy, obchodní činnosti a záležitosti spojené s pronajímáním bytových i nebytových prostor a to od převzetí  evidence smluv až po kontrolu dodržování smluvních podmínek. 

  • ekonomické služby– vystavování faktur, příprava smluv, evidence a kontola plateb nájemníků, úprava záloh na odběr médií, upomínání dlužných částek, atd.
  • obchodní činnosti – veškeré služby spojené s pronajímáním bytových i nebytových prostor. Marketingové služby, realitní činnost.
  • energy management – zpracovávání zpráv o spotřebě energií a energetické náročnosti, výběr dodavatele médií, pravidelné odečty, identifikace problematických míst.

 

proč Správu majetku s námi?

  • správou nemovitostní a s ní souvisejícími činnostmi, jako je Facility Management a Property Management, se zabýváme již od roku 2010
  • díky komplexní správě nemovitostí jsme schopni snížit náklady jak na opravy a spotřebu energií, tak na údržbu technologií
  • klademe důraz na profesionalitu, rychlou komunikaci, včetně změn požadavků klienta
  • zajistíme všechny náležitosti související s pronájmem, obsazenost a pravidelné platby nájemného

 

Pro více informací, nebo pro objednání správy pronájmu nemovitostí, nás prosím kontaktujte kontaktním formulářem, nebo na tel. +420 608 811 348