Podmínky používání

  • Provozovatelem internetových stránek www.podnajemostrava.cz je, Provozovatel – IČ: 730 72 672 (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
  • Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.podnajemostrava.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.podnajemostrava.cz
  • Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.podnajemostrava.cz jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.
  • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.podnajemostrava.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
  • Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti www.podnajemostrava.cz. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi www.podnajemostrava.cz nárok na náhradu škody.
  • Některé z informací publikovaných na stránkách www.podnajemostrava.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.podnajemostrava.cz.
  • Registrace do potávkového systému je zdarma. V souladu se zákonem (zák.č. 480/2004 Sb. v platném znění) jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením. Pokud Provozovatel získá e-mailovou adresu od návštěvníka těchto stránek, který projevil zájem o inzerovanou nemovitost nebo si přeje zasílat nabídku nemovitostí, je společnost oprávněna tuto adresu návštěvníka používat pro obchodní sdělení týkajících se těchto produktů.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.